Biuro "Trzy Korony" funkcjonuje na Szczawnickim rynku nieruchomości, posiadamy stosowne licencje zawodowe U.M.iR.M. nr 6224 oraz wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości, dzięki temu jesteśmy w stanie udzielić naszym klientom cennych i fachowych porad, niezbędnych przy nabywaniu nieruchomości.

Wyszukaj nieruchomości

„Hipoteka w toku” – które przepisy należy stosować?

Do kiedy sądy mogą wpisywać do ksiąg wieczystych dotychczasowe hipoteki zwykłe i hipoteki kaucyjne?
Wpis hipoteki w księdze wieczystej ma skutek wsteczny, toteż dla hipoteki powstałej przed dniem wejścia w życie nowelizacji sąd nie może odmówić wpisu do księgi wieczystej, choćby wniosek o jej wpisanie wpłynął po 20 lutym 2011 roku. Uzasadnienia takiego stanowiska należy upatrywać choćby w treści art. 3 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia lub celu. Zgodnie z art. 116 ust. 2 u.k.w.h czynności (w tym oświadczenia woli) dokonane przed dniem wejścia w życie u.k.w.h. są skuteczne, jeżeli nie naruszyły przepisów dotychczasowych. Oświadczenie woli właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki zwykłej lub kaucyjnej, które złożono – zgodnie z dotychczasowymi przepisami – przed 20 lutym 2011 roku, pozostaje w mocy i nie można odmówić wpisu takiej hipoteki, choćby wniosek o jej wpisanie wpłynął po wejściu w życie nowelizacji. O chwili złożenia wniosku o wpis hipoteki nie decyduje data nadania na poczcie, ale moment wpływu wniosku do właściwego sądu.

 
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności